Thực trạng nguồn nước

Thực trạng nguồn nước tại Việt Nam rất phức tạp do chúng ta là một nước đang phát triển, cơ sở hạ tầng và môi trường còn đang nhiều vấn đề. Do đó nguồn nước sạch cần được bảo vệ và quan tâm.

Ô nhiễm nước sinh hoạt – Nguyên nhân, dấu hiệu, giải pháp khắc phục nước sinh hoạt bị ô nhiễm

Thực trạng ô nhiễm nước sinh hoạt hiện nay

Dù là nước giếng khoan hay nước máy thì nguy cơ bị nhiễm khuẩn, nhiễm bẩn nước sinh hoạt là không thể tránh khỏi. Đặc biệt là trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá như hiện nay nguồn nước tự nhiên đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chính vì thế việc tự trang…

Phân tích chất lượng nguồn nước tại Hà Nội

Chất lượng nguồn nước sông bị ô nhiễm

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đã phần nào ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước ngầm tại các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh. Tại Việt Nam, quá trình xử lý nước thải từ những khu công nghiệp xung quanh các thành phố lớn còn gặp…