Cập nhật giá nước sinh hoạt mới nhất hiện nay

Giá nước sinh hoạt liên quan trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của mỗi gia đình, doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh cần sử dụng nhiều nước. Thấu hiểu điều đó, Lọc Nước Nhanh.VN gửi đến bạn đọc tình hình giá nước sinh hoạt và cập nhật mức giá nước sinh hoạt tại Hà Nội mới nhất để người dân đang sinh sống tại thủ đô nắm bắt được.

Cập nhật giá nước sinh hoạt mới nhất hiện nay
Cập nhật giá nước sinh hoạt mới nhất hiện nay

Giá nước sinh hoạt là gì?

Giá nước sinh hoạt là văn bản quy định mức giá bán của nước sinh hoạt được chính phủ ban hành và áp dụng với toàn bộ đối tượng đang kinh doanh nước sinh hoạt tại Việt Nam theo quy định. Giá nước sinh hoạt được quy định chi tiết và cụ thể tại thông tư 44/2021/TT-BTC quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng cụ thể như sau:

Về phạm vi

Thông tư này quy định về khung giá nước sạch sinh hoạt; nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt (bao gồm cả nước sạch cung cấp chung cho mục đích sinh hoạt và cho mục đích khác).

Về đối tượng áp dụng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao thẩm định phương án giá nước sạch sinh hoạt, trình phương án giá nước sạch sinh hoạt và quyết định giá nước sạch sinh hoạt theo quy định của pháp luật.

Đơn vị cấp nước sạch cho sinh hoạt và khách hàng sử dụng nước sạch sinh hoạt.

Nguyên tắc xác định giá nước sạch

Nguyên tắc xác định giá nước sạch
Nguyên tắc xác định giá nước sạch

Theo thông tư 44/2021/TT-BTC, nguyên tắc xác định nước sạch được quy định như sau:

  • Giá nước sạch được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ trong quá trình khai thác, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và có lợi nhuận.
  • Phù hợp với chất lượng nước, định mức kinh tế – kỹ thuật, quan hệ cung cầu về nước sạch, điều kiện tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khu vực, thu nhập của người dân trong từng thời kỳ.
  • Hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của đơn vị cấp nước sạch (sau đây gọi là đơn vị cấp nước) và khách hàng sử dụng nước; khuyến khích khách hàng sử dụng nước tiết kiệm.
  • Khuyến khích các đơn vị cấp nước nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, giảm thất thoát, thất thu nước sạch, đáp ứng nhu cầu của khách hàng; thu hút đầu tư vào hoạt động sản xuất, phân phối nước sạch.
  • Giá bán lẻ nước sạch bình quân do Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân tỉnh) quyết định phải đảm bảo phù hợp với khung giá nước sạch quy định tại Điều 3 Thông tư này.
  • Đối với khu vực đặc thù (vùng nước ngập mặn, vùng ven biển, vùng có điều kiện sản xuất nước khó khăn), trường hợp chi phí sản xuất, kinh doanh, cung ứng nước sạch ở các vùng này cao làm giá bán lẻ nước sạch bình quân của đơn vị cấp nước sau khi Sở Tài chính thẩm định phương án giá nước sạch cao hơn mức giá tối đa trong khung giá quy định tại Điều 3 Thông tư này thì Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng nước sạch và thu nhập của người dân để quyết định giá bán nước sạch cho phù hợp.

Quy định khung giá nước sinh hoạt (Khung giá nước sạch)

Khung giá nước sinh hoạt được quy định cụ thể như sau:

TT Loại Giá tối thiểu (đồng/m3) Giá tối đa (đồng/m3)
1 Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 3.500 18.000
2 Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 3.000 15.000
3 Khu vực nông thôn 2.000 11.000

Giá bán lẻ nước sinh hoạt chính xác

Giá bán lẻ nước sinh hoạt chính xác
Giá bán lẻ nước sinh hoạt chính xác

Giá bán lẻ nước sinh hoạt được xác định bằng công thức:

Giá bán lẻ nước sạch cho từng nhóm khách hàng = Giá bán lẻ nước sạch bình quân x Hệ số tính giá tối đa so với giá bán lẻ nước sạch bình quân.

STT Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt Lượng nước sạch sử dụng/ tháng Hệ số tính giá tối đa so với giá bình quân (Hi)
Mức (m3/đồng hồ/tháng) Ký hiệu
Nhóm 1 Hộ dân cư – Mức dưới 10 m3 /đồng hồ/tháng

– Từ trên 10 m3 – 20m3/đồng hồ/tháng

– Từ trên 20 m3 – 30m3/đồng hồ/tháng

– Trên 30 m3/đồng hồ/tháng

SH1

SH2

SH3

SH4

0,8

1,0

1.5

2.5

Nhóm 2 Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận). Theo thực tế sử dụng HCSN 1,2
Nhóm 3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất Theo thực tế sử dụng SX 1,5
Nhóm 4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ Theo thực tế sử dụng KD 3
Giá bán lẻ nước sạch bình quân 1,0

Xem thêm: Định mức nước sinh hoạt trên đầu người mới nhất

Cập nhật giá nước sinh hoạt mới nhất được áp dụng tại Hà Nội

Từ tháng 7/2023, UBND thành phố Hà Nội chính thức ban hành Quyết định 3541/QĐ-UBND về điều chỉnh giá nước sạch và áp dụng mức giá mới trên phạm vi toàn thành phố. Mức giá nước sinh hoạt tại Hà Nội được điều chỉnh theo bảng dưới đây:

Nhóm khách hàng sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt (đồng/m3)
Từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023 Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024
I Hộ dân cư    
1 Mức đến 10m3/ đồng hồ/ tháng    
  Hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo 5.973 5.973
  Hộ dân cư khác 7.500 8.500
2 Từ trên 10-20m3/ đồng hồ/tháng 8.800 9.900
3 Từ trên 20-30m3/ đồng hồ/tháng 12.000 16.000
4 Trên 30m3/ đồng hồ/ tháng 24.000 27.000
II Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; phục vụ mục đích công cộng 12.000 13.500
III Hoạt động sản xuất vật chất 15.000 16.000
IV Kinh doanh dịch vụ 27.000 29.000

 

Giá bán buôn nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội theo thông tư mới nhất

Thông tư về quyết định phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội có quy định chi tiết mức giá bán buôn nước sinh hoạt áp dụng với một số đơn vị là nguồn cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố như sau:

Về giá bán buôn nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà 

Hiện nay Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà đang cung cấp nước sinh hoạt cho một số quận huyện tại Hà Nội gồm: quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, huyện Hoài Đức,…

TT Đơn vị cấp nước Giá bán buôn từ 01/7/2023
(đồng/m3)
Giá bán buôn từ 01/01/2024
(đồng/m3)
1 Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Thủ đô 2.700 3.000
2 Công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội 2.700 3.000
3 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Ngọc Hải 2.700 3.000
4 Công ty cổ phần Viwaco  5.820 5.820
5 Các trường hợp còn lại 5.070 5.070

Giá bán buôn nước sạch sinh hoạt Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội là đơn vị cung cấp nước sinh hoạt hàng đầu tại Hà Nội và không phải công ty có vốn đầu tư từ Chính Phủ. Đến nay Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước.

T Đơn vị Giá bán buôn từ 01/7/2023
(đồng/m3)
Giá bán buôn từ 01/01/2024
(đồng/m3)
1 Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội 3.146 4.000
2 Công ty cổ phần nước sạch số 3 Hà Nội 8.326 9.100
3 Công ty cổ phần Viwaco 8.326 9.100
4 Công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội 5.070 5.070

Tại sao Hà Nội quyết định tăng giá nước sinh hoạt?

Tại sao Hà Nội quyết định tăng giá nước sinh hoạt?
Tại sao Hà Nội quyết định tăng giá nước sinh hoạt?

Trước thông tin tăng giá nước sinh hoạt tại Hà Nội có nhiều thắc mắc liên quan đến vấn đề này. Dưới đây chúng tôi đưa ra những lý do mà Hà Nội quyết định tăng giá nước sinh hoạt:

Do biến động của các chi phí cấu thành giá nước sạch

Hơn 10 năm qua Hà Nội đã không tăng giá nước sạch. Với khoảng thời gian 10 năm đến nay, chi phí của các yếu tố đầu vào phục vụ cho việc sản xuất nước sạch đã tăng cao. Đến thời điểm này nếu không tăng thì việc sản xuất sẽ thua lỗ nặng do giá nước bán ra không bù đắp được chi phí sản xuất ra nước sạch. 

Tăng giá nước sạch để kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực cấp nước

Nếu giá nước không được thay đổi thì rất khó để Hà Nội kêu gọi vốn đầu tư vào lĩnh vực cấp nước vì không có nhà đầu tư nào muốn đầu tư vào một lĩnh vực nhiều rủi ro và không đem lại lợi nhuận. Khi điều chỉnh giá nước hợp lý thì đây là một cơ hội để lĩnh vực cấp nước thu hút các nguồn đầu tư. 

Tăng giá nước sinh hoạt để nâng cao chất lượng nhà máy sản xuất nước

Với hơn 10 năm không tăng giá trong khi các yếu tố đầu vào phục vụ cho việc sản xuất nước đều tăng đồng nghĩa với việc lợi nhuận càng ngày càng nhỏ. Để phục vụ cho việc sản xuất nước, đơn vị cung cấp nước phải cần đến nhiều trang thiết bị máy móc và cải tạo chất lượng các nhà máy đòi hỏi cần nhiều chi phí. Chỉ có tăng giá nước sinh hoạt thì đơn vị mới có chi phí để cải tạo nhà máy, nâng cấp thiết bị để bảo đảm chất lượng nguồn nước sinh hoạt tốt nhất phục vụ người dân thủ đô. 

Xem thêm: Tiêu chuẩn nước sinh hoạt mới nhất hiện nay

Những thông tin về giá nước sinh hoạt, bảng giá nước sinh hoạt và tình hình tăng giá nước sinh hoạt tại Hà Nội đã được Lọc Nước Nhanh.VN tổng hợp chi tiết bên trên. Hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích cho bạn đọc. Nếu bạn đọc muốn cải thiện, nâng cao chất lượng nước sinh hoạt có thể tham khảo thêm những sản phẩm lọc nước tại vòi chất lượng, chính hãng chúng tôi cung cấp!